Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "effeminate" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "effeminate" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Effeminate

[Nữ tính]
/ifɛmɪnət/

adjective

1. Having unsuitable feminine qualities

  synonym:
 • effeminate
 • ,
 • emasculate
 • ,
 • epicene
 • ,
 • cissy
 • ,
 • sissified
 • ,
 • sissyish
 • ,
 • sissy

1. Có những phẩm chất nữ tính không phù hợp

  từ đồng nghĩa:
 • ẻo lả
 • ,
 • suy nhược
 • ,
 • epicene
 • ,
 • cissy
 • ,
 • sissified
 • ,
 • sissyish
 • ,
 • sissy