Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eats" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "ăn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eats

[Ăn]
/its/

noun

1. Informal terms for a meal

  synonym:
 • chow
 • ,
 • chuck
 • ,
 • eats
 • ,
 • grub

1. Điều khoản không chính thức cho một bữa ăn

  từ đồng nghĩa:
 • chow
 • ,
 • cười thầm
 • ,
 • ăn
 • ,
 • grub

Examples of using

He eats like a pig.
Anh ấy ăn như một con lợn.
Tom eats only raw vegetables.
Tom chỉ ăn rau sống.
Tom eats eggs without salt or pepper.
Tom ăn trứng mà không có muối hoặc hạt tiêu.