Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "durable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dền vững" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Durable

[Bền]
/dʊrəbəl/

adjective

1. Existing for a long time

 • "Hopes for a durable peace"
 • "A long-lasting friendship"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • lasting
 • ,
 • long-lasting
 • ,
 • long-lived

1. Tồn tại trong một thời gian dài

 • "Hy vọng cho một nền hòa bình lâu bền"
 • "Một tình bạn lâu dài"
  từ đồng nghĩa:
 • bền
 • ,
 • kéo dài
 • ,
 • lâu dài
 • ,
 • sống lâu

2. Capable of withstanding wear and tear and decay

 • "Durable denim jeans"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • long-wearing

2. Có khả năng chịu được hao mòn và sâu răng

 • "Quần jean denim bền"
  từ đồng nghĩa:
 • bền
 • ,
 • mặc lâu

3. Very long lasting

 • "Less durable rocks were gradually worn away to form valleys"
 • "The perdurable granite of the ancient appalachian spine of the continent"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • indestructible
 • ,
 • perdurable
 • ,
 • undestroyable

3. Rất lâu

 • "Những tảng đá kém bền hơn dần dần bị bào mòn để tạo thành thung lũng"
 • "Đá granit dễ vỡ của cột sống appalachian cổ đại của lục địa"
  từ đồng nghĩa:
 • bền
 • ,
 • không thể phá hủy
 • ,
 • có thể vượt qua