Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dungeon" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dungeon" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dungeon

[Dungeon]
/dənʤən/

noun

1. The main tower within the walls of a medieval castle or fortress

  synonym:
 • keep
 • ,
 • donjon
 • ,
 • dungeon

1. Tòa tháp chính trong các bức tường của một lâu đài thời trung cổ hoặc pháo đài

  từ đồng nghĩa:
 • giữ
 • ,
 • donjon
 • ,
 • ngục tối

2. A dark cell (usually underground) where prisoners can be confined

  synonym:
 • dungeon

2. Một phòng giam tối (thường là dưới lòng đất) nơi tù nhân có thể bị giam giữ

  từ đồng nghĩa:
 • ngục tối