Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "driveway" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "driveway" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Driveway

[Đường lái xe]
/draɪvwe/

noun

1. A road leading up to a private house

 • "They parked in the driveway"
  synonym:
 • driveway
 • ,
 • drive
 • ,
 • private road

1. Một con đường dẫn lên một ngôi nhà riêng

 • "Họ đậu xe trên đường lái xe"
  từ đồng nghĩa:
 • đường lái xe
 • ,
 • lái xe
 • ,
 • đường riêng