Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dreamy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "mơ mộng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dreamy

[Mơ mộng]
/drimi/

adjective

1. Dreamy in mood or nature

 • "A woolgathering moment"
  synonym:
 • dreamy
 • ,
 • moony
 • ,
 • woolgathering

1. Mơ mộng trong tâm trạng hoặc thiên nhiên

 • "Một khoảnh khắc thu thập len"
  từ đồng nghĩa:
 • mơ mộng
 • ,
 • mặt trăng
 • ,
 • thu gom len

2. Lacking spirit or liveliness

 • "A lackadaisical attempt"
 • "A languid mood"
 • "A languid wave of the hand"
 • "A hot languorous afternoon"
  synonym:
 • dreamy
 • ,
 • lackadaisical
 • ,
 • languid
 • ,
 • languorous

2. Thiếu tinh thần hay sự sống động

 • "Một nỗ lực thiếu quyết đoán"
 • "Một tâm trạng uể oải"
 • "Một làn sóng uể oải của bàn tay"
 • "Một buổi chiều uể oải nóng nực"
  từ đồng nghĩa:
 • mơ mộng
 • ,
 • thiếu quyết đoán
 • ,
 • uể oải