Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dote" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ dote sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dote

[Chấm]
/doʊt/

verb

1. Be foolish or senile due to old age

  synonym:
 • dote

1. Dại khờ hay già yếu vì tuổi già

  từ đồng nghĩa:
 • chấm

2. Shower with love

 • Show excessive affection for
 • "Grandmother dotes on her the twins"
  synonym:
 • dote

2. Tắm với tình yêu

 • Thể hiện tình cảm quá mức đối với
 • "Bà yêu cô ấy cặp song sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • chấm