Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "domine" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Domine

[Domine]
/doʊmini/

noun

1. A clergyman

 • Especially a settled minister or parson
  synonym:
 • dominus
 • ,
 • dominie
 • ,
 • domine
 • ,
 • dominee

1. Một giáo sĩ

 • Đặc biệt là một bộ trưởng định cư hoặc parson
  từ đồng nghĩa:
 • thống trị
 • ,
 • độc đoán