Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dismayed" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "mất tinh thần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dismayed

[Thất vọng]
/dɪsmed/

adjective

1. Struck with fear, dread, or consternation

  synonym:
 • aghast(p)
 • ,
 • appalled
 • ,
 • dismayed
 • ,
 • shocked

1. Bị tấn công bởi sự sợ hãi, sợ hãi hoặc kinh ngạc

  từ đồng nghĩa:
 • kinh hoàng(p)
 • ,
 • kinh hoàng
 • ,
 • mất tinh thần
 • ,
 • sốc