Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discern" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "discern" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Discern

[Phân biệt]
/dɪsərn/

verb

1. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

1. Phát hiện bằng các giác quan

 • "Những kẻ bị kết án đang chạy trốn đã được các cai ngục cảnh giác chọn ra khỏi bóng tối"
 • "Tôi không thể nhận ra những khuôn mặt trong bức ảnh này"
  từ đồng nghĩa:
 • điểm
 • ,
 • nhận biết
 • ,
 • nhận ra
 • ,
 • phân biệt
 • ,
 • chọn ra
 • ,
 • làm cho ra