Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dis" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dis" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dis

[Dis]
/dɪs/

noun

1. God of the underworld

 • Counterpart of greek pluto
  synonym:
 • Dis
 • ,
 • Orcus

1. Thần của thế giới ngầm

 • Đối tác của sao diêm vương hy lạp
  từ đồng nghĩa:
 • Dis
 • ,
 • Orcus