Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dink" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dink" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dink

[Nháy mắt]
/dɪŋk/

noun

1. A couple who both have careers and no children (an acronym for dual income no kids)

  synonym:
 • DINK

1. Một cặp vợ chồng cả hai đều có sự nghiệp và không có con (từ viết tắt cho thu nhập kép không có con)

  từ đồng nghĩa:
 • LIÊN KẾT

2. A soft return so that the tennis ball drops abruptly after crossing the net

  synonym:
 • drop shot
 • ,
 • dink

2. Một sự trở lại mềm mại để bóng tennis rơi đột ngột sau khi vượt lưới

  từ đồng nghĩa:
 • bắn rơi
 • ,
 • dink