Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "din" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "din" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Din

[Din]
/dɪn/

noun

1. A loud harsh or strident noise

  synonym:
 • blare
 • ,
 • blaring
 • ,
 • cacophony
 • ,
 • clamor
 • ,
 • din

1. Một tiếng ồn lớn khắc nghiệt hoặc chói tai

  từ đồng nghĩa:
 • blare
 • ,
 • chói tai
 • ,
 • tạp âm
 • ,
 • kêu la
 • ,
 • tiếng kêu

2. The act of making a noisy disturbance

  synonym:
 • commotion
 • ,
 • din
 • ,
 • ruction
 • ,
 • ruckus
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • tumult

2. Hành động gây nhiễu ồn ào

  từ đồng nghĩa:
 • náo động
 • ,
 • tiếng kêu
 • ,
 • sự suy giảm
 • ,
 • ồn ào
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • hỗn loạn

verb

1. Make a resonant sound, like artillery

 • "His deep voice boomed through the hall"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • din

1. Phát ra âm thanh vang dội, giống như tiếng pháo

 • "Giọng trầm của anh ấy vang lên khắp hội trường"
  từ đồng nghĩa:
 • bùng nổ
 • ,
 • tiếng kêu

2. Instill (into a person) by constant repetition

 • "He dinned the lessons into his students"
  synonym:
 • din

2. Thấm nhuần (vào một người) bằng cách lặp đi lặp lại liên tục

 • "Anh ấy đã truyền tải những bài học cho học sinh của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • tiếng kêu