Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dicker" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "dicker" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dicker

[Dicker]
/dɪkər/

verb

1. Negotiate the terms of an exchange

 • "We bargained for a beautiful rug in the bazaar"
  synonym:
 • dicker
 • ,
 • bargain

1. Đàm phán các điều khoản của một cuộc trao đổi

 • "Chúng tôi đã mặc cả để có được một tấm thảm đẹp ở chợ"
  từ đồng nghĩa:
 • tinh ranh
 • ,
 • mặc cả