Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deserving" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xứng đáng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deserving

[Xứng đáng]
/dɪzərvɪŋ/

adjective

1. Worthy of being treated in a particular way

 • "An idea worth considering"
 • "The deserving poor" (often used ironically)
  synonym:
 • deserving
 • ,
 • worth(p)

1. Xứng đáng được đối xử theo một cách cụ thể

 • "Một ý tưởng đáng để xem xét"
 • "Người nghèo xứng đáng" (thường được sử dụng trớ trêu)
  từ đồng nghĩa:
 • xứng đáng
 • ,
 • giá trị (p)