Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deportment" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trục xuất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Deportment

[Trục xuất]
/dəpɔrtmənt/

noun

1. (behavioral attributes) the way a person behaves toward other people

  synonym:
 • demeanor
 • ,
 • demeanour
 • ,
 • behavior
 • ,
 • behaviour
 • ,
 • conduct
 • ,
 • deportment

1. (thuộc tính hành vi) cách một người cư xử với người khác

  từ đồng nghĩa:
 • phong thái
 • ,
 • hành vi
 • ,
 • tiến hành
 • ,
 • trục xuất