Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "delicately" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tinh tế" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Delicately

[Tinh tế]
/dɛləkətli/

adverb

1. In a delicate manner

 • "Finely shaped features"
 • "Her fine drawn body"
  synonym:
 • finely
 • ,
 • fine
 • ,
 • delicately
 • ,
 • exquisitely

1. Một cách tinh tế

 • "Đặc điểm hình dạng tinh tế"
 • "Cơ thể được vẽ tốt của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tinh xảo
 • ,
 • khỏe
 • ,
 • tinh tế

Examples of using

Do it delicately.
Làm điều đó một cách tinh tế.
Do it delicately.
Làm điều đó một cách tinh tế.
Do it delicately.
Làm điều đó một cách tinh tế.