Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defraud" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xâm phạm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Defraud

[Gian lận]
/dɪfrɔd/

verb

1. Deprive of by deceit

 • "He swindled me out of my inheritance"
 • "She defrauded the customers who trusted her"
 • "The cashier gypped me when he gave me too little change"
  synonym:
 • victimize
 • ,
 • swindle
 • ,
 • rook
 • ,
 • goldbrick
 • ,
 • nobble
 • ,
 • diddle
 • ,
 • bunco
 • ,
 • defraud
 • ,
 • scam
 • ,
 • mulct
 • ,
 • gyp
 • ,
 • gip
 • ,
 • hornswoggle
 • ,
 • short-change
 • ,
 • con

1. Tước đoạt sự lừa dối

 • "Anh ta lừa tôi ra khỏi gia tài của tôi"
 • "Cô ấy lừa gạt những khách hàng tin tưởng cô ấy"
 • "Nhân viên thu ngân đã cho tôi khi anh ấy cho tôi quá ít thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • nạn nhân
 • ,
 • lừa đảo
 • ,
 • tân binh
 • ,
 • vàng
 • ,
 • cao quý
 • ,
 • didle
 • ,
 • bánh mì
 • ,
 • lừa gạt
 • ,
 • mulct
 • ,
 • con quay
 • ,
 • gip
 • ,
 • sừng
 • ,
 • thay đổi ngắn
 • ,
 • con