Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dearly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thân yêu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dearly

[Thân mến]
/dɪrli/

adverb

1. In a sincere and heartfelt manner

 • "I would dearly love to know"
  synonym:
 • dearly
 • ,
 • in a heartfelt way

1. Một cách chân thành và chân thành

 • "Tôi rất muốn biết"
  từ đồng nghĩa:
 • thân yêu
 • ,
 • một cách chân thành

2. At a great cost

 • "He paid dearly for the food"
 • "This cost him dear"
  synonym:
 • dearly
 • ,
 • dear

2. Với chi phí lớn

 • "Anh ấy đã trả giá đắt cho thức ăn"
 • "Điều này khiến anh ấy phải trả giá"
  từ đồng nghĩa:
 • thân yêu

3. With affection

 • "She loved him dearly"
 • "He treats her affectionately"
  synonym:
 • dearly
 • ,
 • affectionately
 • ,
 • dear

3. Với tình cảm

 • "Cô yêu anh ấy"
 • "Anh ấy đối xử với cô ấy một cách trìu mến"
  từ đồng nghĩa:
 • thân yêu
 • ,
 • trìu mến

Examples of using

She loved her mother dearly.
Cô yêu mẹ mình.