Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "daredevil" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "daredevil" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Daredevil

[Daredevil]
/dɛrdɛvəl/

noun

1. A reckless impetuous irresponsible person

  synonym:
 • daredevil
 • ,
 • madcap
 • ,
 • hothead
 • ,
 • swashbuckler
 • ,
 • lunatic
 • ,
 • harum-scarum

1. Một người vô trách nhiệm liều lĩnh

  từ đồng nghĩa:
 • dám liều lĩnh
 • ,
 • madcap
 • ,
 • hothead
 • ,
 • swashbuckler
 • ,
 • mất trí
 • ,
 • harum-scarum

adjective

1. Presumptuously daring

 • "A daredevil test pilot having the right stuff"
  synonym:
 • daredevil
 • ,
 • temerarious

1. Táo bạo

 • "Một phi công thử nghiệm táo bạo có những thứ phù hợp"
  từ đồng nghĩa:
 • dám liều lĩnh
 • ,
 • bực bội