Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dangle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ dangle sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Dangle

[Dangle]
/dæŋgəl/

verb

1. Hang freely

 • "The ornaments dangled from the tree"
 • "The light dropped from the ceiling"
  synonym:
 • dangle
 • ,
 • swing
 • ,
 • drop

1. Treo tự do

 • "Những đồ trang trí lủng lẳng trên cây"
 • "Ánh sáng từ trần nhà rơi xuống"
  từ đồng nghĩa:
 • dangle
 • ,
 • xích đu
 • ,
 • thả rơi

2. Cause to dangle or hang freely

 • "He dangled the ornaments from the christmas tree"
  synonym:
 • dangle

2. Nguyên nhân để treo lơ lửng hoặc treo tự do

 • "Anh ấy treo lủng lẳng những đồ trang trí trên cây thông noel"
  từ đồng nghĩa:
 • dangle