Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "damn" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chết tiệt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Damn

[Chết tiệt]
/dæm/

noun

1. Something of little value

 • "His promise is not worth a damn"
 • "Not worth one red cent"
 • "Not worth shucks"
  synonym:
 • damn
 • ,
 • darn
 • ,
 • hoot
 • ,
 • red cent
 • ,
 • shit
 • ,
 • shucks
 • ,
 • tinker's damn
 • ,
 • tinker's dam

1. Một cái gì đó ít giá trị

 • "Lời hứa của anh ta không đáng chết"
 • "Không đáng một xu đỏ"
 • "Không đáng để trốn tránh"
  từ đồng nghĩa:
 • chết tiệt
 • ,
 • hoot
 • ,
 • xu đỏ
 • ,
 • shucks
 • ,
 • đập tinker

verb

1. Wish harm upon

 • Invoke evil upon
 • "The bad witch cursed the child"
  synonym:
 • curse
 • ,
 • beshrew
 • ,
 • damn
 • ,
 • bedamn
 • ,
 • anathemize
 • ,
 • anathemise
 • ,
 • imprecate
 • ,
 • maledict

1. Muốn làm hại

 • Cầu khẩn cái ác
 • "Phù thủy xấu nguyền rủa đứa trẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền
 • ,
 • beshrew
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • giường ngủ
 • ,
 • giải phẫu
 • ,
 • thiếu chính xác
 • ,
 • sai lầm

adjective

1. Used as expletives

 • "Oh, damn (or goddamn)!"
  synonym:
 • damn
 • ,
 • goddamn

1. Được sử dụng như thám hiểm

 • "Oh, chết tiệt (hoặc chết tiệt)!"
  từ đồng nghĩa:
 • chết tiệt

2. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

2. Thám hiểm được sử dụng không chính thức làm tăng cường

 • "Anh ta là một thằng ngốc"
 • "Đó là một sự xấu hổ đáng trách"
 • "Một mùa đông lạnh giá"
 • "Không phải là một xu may mắn"
 • "Tôi sẽ bị nguyền rủa (hoặc may mắn hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt) nếu tôi làm bất cứ điều gì như vậy"
 • "Anh ta là một kẻ ngốc chết tiệt (hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt)"
 • "Một thằng ngốc bị lừa"
 • "Một mối phiền toái vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • nổ tung
 • ,
 • đổ lỗi
 • ,
 • may mắn
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • giảm giá
 • ,
 • vô sinh

adverb

1. Extremely

 • "You are bloody right"
 • "Why are you so all-fired aggressive?"
  synonym:
 • bloody
 • ,
 • damn
 • ,
 • all-fired

1. Cực kỳ

 • "Bạn đúng là máu"
 • "Tại sao bạn lại hung hăng như vậy?"
  từ đồng nghĩa:
 • đẫm máu
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • tất cả đều sa thải

Examples of using

He doesn't give a damn about that.
Anh ta không cho một điều chết tiệt về điều đó.
I don't give a damn about my CV.
Tôi không cho một cái chết tiệt về CV của tôi.
I don't give a damn about it!
Tôi không cho một cái chết tiệt về nó!