Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cynical" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tế bào" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cynical

[Hoài nghi]
/sɪnɪkəl/

adjective

1. Believing the worst of human nature and motives

 • Having a sneering disbelief in e.g. selflessness of others
  synonym:
 • cynical
 • ,
 • misanthropic
 • ,
 • misanthropical

1. Tin vào điều tồi tệ nhất của bản chất con người và động cơ

 • Có một sự hoài nghi chế nhạo trong ví dụ: vị tha của người khác
  từ đồng nghĩa:
 • hoài nghi
 • ,
 • từ thiện
 • ,
 • khốn khổ

Examples of using

How can you be so cynical?
Làm thế nào bạn có thể rất hoài nghi?
I've wanted to tell you this for a long time: Your cynical jokes are unbearable.
Tôi đã muốn nói với bạn điều này trong một thời gian dài: Những trò đùa hoài nghi của bạn là không thể chịu đựng được.
There's nothing cynical in being alive.
Không có gì hoài nghi khi còn sống.