Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curse" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lời nguyền" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Curse

[Lời nguyền]
/kərs/

noun

1. Profane or obscene expression usually of surprise or anger

 • "Expletives were deleted"
  synonym:
 • curse
 • ,
 • curse word
 • ,
 • expletive
 • ,
 • oath
 • ,
 • swearing
 • ,
 • swearword
 • ,
 • cuss

1. Biểu hiện tục tĩu hoặc tục tĩu thường gây ngạc nhiên hoặc tức giận

 • "Khai thác đã bị xóa"
  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền
 • ,
 • khám phá
 • ,
 • lời thề
 • ,
 • chửi thề
 • ,
 • cuss

2. An appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group

  synonym:
 • execration
 • ,
 • condemnation
 • ,
 • curse

2. Một lời kêu gọi một sức mạnh siêu nhiên nào đó gây ra cái ác cho ai đó hoặc một nhóm nào đó

  từ đồng nghĩa:
 • thực thi
 • ,
 • lên án
 • ,
 • lời nguyền

3. An evil spell

 • "A witch put a curse on his whole family"
 • "He put the whammy on me"
  synonym:
 • hex
 • ,
 • jinx
 • ,
 • curse
 • ,
 • whammy

3. Một câu thần chú xấu xa

 • "Một phù thủy đặt một lời nguyền lên cả gia đình anh ta"
 • "Anh ấy đặt cái roi vọt lên tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • lục giác
 • ,
 • jinx
 • ,
 • lời nguyền
 • ,
 • whammy

4. Something causing misery or death

 • "The bane of my life"
  synonym:
 • bane
 • ,
 • curse
 • ,
 • scourge
 • ,
 • nemesis

4. Một cái gì đó gây ra đau khổ hoặc cái chết

 • "Mệnh lệnh của cuộc đời tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • bane
 • ,
 • lời nguyền
 • ,
 • tai họa
 • ,
 • kẻ thù

5. A severe affliction

  synonym:
 • curse
 • ,
 • torment

5. Một vấn đề nghiêm trọng

  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền
 • ,
 • dằn vặt

verb

1. Utter obscenities or profanities

 • "The drunken men were cursing loudly in the street"
  synonym:
 • curse
 • ,
 • cuss
 • ,
 • blaspheme
 • ,
 • swear
 • ,
 • imprecate

1. Tục tĩu hoặc thô tục

 • "Những người đàn ông say rượu đang chửi rủa ầm ĩ trên đường phố"
  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền
 • ,
 • cuss
 • ,
 • báng bổ
 • ,
 • thề
 • ,
 • thiếu chính xác

2. Heap obscenities upon

 • "The taxi driver who felt he didn't get a high enough tip cursed the passenger"
  synonym:
 • curse

2. Đống lời tục tĩu

 • "Tài xế taxi cảm thấy mình không nhận được một mẹo đủ cao đã nguyền rủa hành khách"
  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền

3. Wish harm upon

 • Invoke evil upon
 • "The bad witch cursed the child"
  synonym:
 • curse
 • ,
 • beshrew
 • ,
 • damn
 • ,
 • bedamn
 • ,
 • anathemize
 • ,
 • anathemise
 • ,
 • imprecate
 • ,
 • maledict

3. Muốn làm hại

 • Cầu khẩn cái ác
 • "Phù thủy xấu nguyền rủa đứa trẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • lời nguyền
 • ,
 • beshrew
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • giường ngủ
 • ,
 • giải phẫu
 • ,
 • thiếu chính xác
 • ,
 • sai lầm

4. Exclude from a church or a religious community

 • "The gay priest was excommunicated when he married his partner"
  synonym:
 • excommunicate
 • ,
 • unchurch
 • ,
 • curse

4. Loại trừ khỏi một nhà thờ hoặc một cộng đồng tôn giáo

 • "Linh mục đồng tính đã bị trục xuất khi kết hôn với người bạn đời của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • thông báo
 • ,
 • không biết
 • ,
 • lời nguyền

Examples of using

In the dark it's better to light a candle than to curse the darkness.
Trong bóng tối, tốt hơn là thắp một ngọn nến hơn là nguyền rủa bóng tối.
I'm going to put a curse on you.
Tôi sẽ nguyền rủa bạn.
She often spoke about our curse.
Cô ấy thường nói về lời nguyền của chúng tôi.