Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cucumber" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dưa chuột" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cucumber

[Dưa chuột]
/kjukəmbər/

noun

1. A melon vine of the genus cucumis

 • Cultivated from earliest times for its cylindrical green fruit
  synonym:
 • cucumber
 • ,
 • cucumber vine
 • ,
 • Cucumis sativus

1. Một cây nho dưa thuộc chi cucumis

 • Được trồng từ thời kỳ đầu tiên cho quả xanh hình trụ của nó
  từ đồng nghĩa:
 • dưa chuột
 • ,
 • Cucumis sativus

2. Cylindrical green fruit with thin green rind and white flesh eaten as a vegetable

 • Related to melons
  synonym:
 • cucumber
 • ,
 • cuke

2. Trái cây màu xanh hình trụ với vỏ màu xanh lá cây mỏng và thịt trắng ăn như một loại rau

 • Liên quan đến dưa
  từ đồng nghĩa:
 • dưa chuột
 • ,
 • cuke

Examples of using

I thought I would be nervous, but I was cool as a cucumber.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng, nhưng tôi mát mẻ như một quả dưa chuột.
It's not clear whether the cucumber infected the people, or if the people infected the cucumber.
Không rõ liệu dưa chuột có lây nhiễm cho người dân hay không, nếu người nhiễm dưa chuột.
Seeing the face of his wife covered in green spots, he had a heart attack. Yet another victim of the killer cucumber!
Nhìn thấy khuôn mặt vợ phủ đầy những đốm xanh, anh bị đau tim. Một nạn nhân khác của dưa chuột giết người!