Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crony" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bảo trợ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Crony

[Crony]
/kroʊni/

noun

1. A close friend who accompanies his buddies in their activities

  synonym:
 • buddy
 • ,
 • brother
 • ,
 • chum
 • ,
 • crony
 • ,
 • pal
 • ,
 • sidekick

1. Một người bạn thân đồng hành cùng bạn bè trong các hoạt động của họ

  từ đồng nghĩa:
 • bạn thân
 • ,
 • anh trai
 • ,
 • chum
 • ,
 • sidekick