Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crave" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thèm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Crave

[Thèm]
/krev/

verb

1. Have a craving, appetite, or great desire for

  synonym:
 • crave
 • ,
 • hunger
 • ,
 • thirst
 • ,
 • starve
 • ,
 • lust

1. Có một sự thèm muốn, thèm ăn, hoặc mong muốn lớn

  từ đồng nghĩa:
 • khao khát
 • ,
 • đói
 • ,
 • khát khao
 • ,
 • chết đói
 • ,
 • ham muốn

2. Plead or ask for earnestly

  synonym:
 • crave

2. Cầu xin hoặc yêu cầu tha thiết

  từ đồng nghĩa:
 • khao khát