Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "comply" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "tuân thủ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Comply

[Tuân th]
/kəmplaɪ/

verb

1. Act in accordance with someone's rules, commands, or wishes

 • "He complied with my instructions"
 • "You must comply or else!"
 • "Follow these simple rules"
 • "Abide by the rules"
  synonym:
 • comply
 • ,
 • follow
 • ,
 • abide by

1. Hành động phù hợp với các quy tắc, mệnh lệnh hoặc mong muốn của ai đó

 • "Anh ấy đã làm theo chỉ dẫn của tôi"
 • "Bạn phải tuân thủ nếu không!"
 • "Hãy làm theo những quy tắc đơn giản này"
 • "Tuân thủ các quy tắc"
  từ đồng nghĩa:
 • tuân th
 • ,
 • theo dõi
 • ,
 • tuân theo

Examples of using

The convicted drug dealer was willing to comply with the authorities to have his death sentence reduced to a life sentence.
Kẻ buôn ma túy bị kết án sẵn sàng tuân thủ chính quyền để được giảm án tử hình xuống án chung thân.