Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "competitor" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "đối thủ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Competitor

[Đối th]
/kəmpɛtətər/

noun

1. The contestant you hope to defeat

 • "He had respect for his rivals"
 • "He wanted to know what the competition was doing"
  synonym:
 • rival
 • ,
 • challenger
 • ,
 • competitor
 • ,
 • competition
 • ,
 • contender

1. Thí sinh mà bạn hy vọng sẽ đánh bại

 • "Anh ấy tôn trọng đối thủ của mình"
 • "Anh ấy muốn biết cuộc thi đang làm gì"
  từ đồng nghĩa:
 • đối thủ
 • ,
 • người thách thức
 • ,
 • đối thủ cạnh tranh
 • ,
 • cuộc thi