Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "comedy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "hài" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Comedy

[Hài kịch]
/kɑmədi/

noun

1. Light and humorous drama with a happy ending

  synonym:
 • comedy

1. Kịch nhẹ nhàng và hài hước với một kết thúc có hậu

  từ đồng nghĩa:
 • hài kịch

2. A comic incident or series of incidents

  synonym:
 • drollery
 • ,
 • clowning
 • ,
 • comedy
 • ,
 • funniness

2. Một sự cố truyện tranh hoặc một loạt sự cố

  từ đồng nghĩa:
 • trò đùa
 • ,
 • hề
 • ,
 • hài kịch
 • ,
 • hài hước

Examples of using

I saw an funny comedy last night.
Tối qua tôi đã xem một bộ phim hài vui nhộn.
I saw an amusing comedy last night.
Tối qua tôi đã xem một vở hài kịch thú vị.
This film is a comedy.
Bộ phim này là một bộ phim hài.