Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coldness" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "lạnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Coldness

[Lạnh lùng]
/koʊldnəs/

noun

1. The sensation produced by low temperatures

 • "He shivered from the cold"
 • "The cold helped clear his head"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • coldness

1. Cảm giác được tạo ra bởi nhiệt độ thấp

 • "Anh ấy rùng mình vì lạnh"
 • "Cái lạnh giúp đầu anh ấy tỉnh táo"
  từ đồng nghĩa:
 • lạnh
 • ,
 • lạnh lùng

2. A lack of affection or enthusiasm

 • "A distressing coldness of tone and manner"
  synonym:
 • coldness
 • ,
 • coolness
 • ,
 • frigidity
 • ,
 • frigidness
 • ,
 • iciness
 • ,
 • chilliness

2. Một sự thiếu tình cảm hoặc nhiệt tình

 • "Một giọng điệu và phong thái lạnh lùng đáng lo ngại"
  từ đồng nghĩa:
 • lạnh lùng
 • ,
 • mát m
 • ,
 • băng giá

3. The absence of heat

 • "The coldness made our breath visible"
 • "Come in out of the cold"
 • "Cold is a vasoconstrictor"
  synonym:
 • coldness
 • ,
 • cold
 • ,
 • low temperature
 • ,
 • frigidity
 • ,
 • frigidness

3. Sự vắng mặt của nhiệt

 • "Sự lạnh lẽo khiến hơi thở của chúng tôi lộ rõ"
 • "Đi vào từ cái lạnh"
 • "Lạnh là thuốc co mạch"
  từ đồng nghĩa:
 • lạnh lùng
 • ,
 • lạnh
 • ,
 • nhiệt độ thấp