Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clubhouse" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "câu lạc bộ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clubhouse

[Câu lạc bộ]
/kləbhaʊs/

noun

1. A building that is occupied by a social club

  • "The clubhouse needed a new roof"
    synonym:
  • clubhouse
  • ,
  • club

1. Một tòa nhà bị chiếm giữ bởi một câu lạc bộ xã hội

  • "Câu lạc bộ cần một mái nhà mới"
    từ đồng nghĩa:
  • câu lạc bộ