Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clothing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quần áo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clothing

[Quần áo]
/kloʊðɪŋ/

noun

1. A covering designed to be worn on a person's body

  synonym:
 • clothing
 • ,
 • article of clothing
 • ,
 • vesture
 • ,
 • wear
 • ,
 • wearable
 • ,
 • habiliment

1. Một lớp phủ được thiết kế để mặc trên cơ thể của một người

  từ đồng nghĩa:
 • quần áo
 • ,
 • bài viết về quần áo
 • ,
 • áo vest
 • ,
 • mặc
 • ,
 • ổn định

Examples of using

This clothing of mine has gone out of fashion.
Quần áo này của tôi đã lỗi thời.
I think this bishop is a wolf in sheep's clothing.
Tôi nghĩ rằng giám mục này là một con sói mặc quần áo cừu.
Since it was getting even hotter, Tom peeled off another layer of clothing.
Vì trời còn nóng hơn nữa, Tom bóc lớp quần áo khác.