Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clothes" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "quần áo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Clothes

[Quần áo]
/kloʊðz/

noun

1. Clothing in general

 • "She was refined in her choice of apparel"
 • "He always bought his clothes at the same store"
 • "Fastidious about his dress"
  synonym:
 • apparel
 • ,
 • wearing apparel
 • ,
 • dress
 • ,
 • clothes

1. Quần áo nói chung

 • "Cô ấy đã được tinh chế trong sự lựa chọn trang phục của mình"
 • "Anh ấy luôn mua quần áo của mình ở cùng một cửa hàng"
 • "Nhanh chóng về chiếc váy của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • may mặc
 • ,
 • mặc trang phục
 • ,
 • ăn mặc
 • ,
 • quần áo

Examples of using

Why do you need so many clothes?
Tại sao bạn cần nhiều quần áo như vậy?
Tom was dressed in clothes similar to John's.
Tom mặc quần áo tương tự John's.
Liza spends all her money on clothes.
Liza dành tất cả tiền của mình cho quần áo.