Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cigarette" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thuốc lá" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cigarette

[Thuốc lá]
/sɪgərɛt/

noun

1. Finely ground tobacco wrapped in paper

 • For smoking
  synonym:
 • cigarette
 • ,
 • cigaret
 • ,
 • coffin nail
 • ,
 • butt
 • ,
 • fag

1. Thuốc lá nghiền mịn bọc trong giấy

 • Hút thuốc
  từ đồng nghĩa:
 • điếu thuốc
 • ,
 • xì gà
 • ,
 • đinh quan tài
 • ,
 • mông
 • ,
 • fag

Examples of using

I need a cigarette.
Tôi cần một điếu thuốc.
Put out your cigarette butts before throwing them away!
Bỏ tàn thuốc của bạn ra trước khi ném chúng đi!
When was the last time you smoked a cigarette?
Lần cuối bạn hút thuốc là khi nào?