Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chin" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ cằm sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Chin

[Cằm]
/ʧɪn/

noun

1. The protruding part of the lower jaw

  synonym:
 • chin
 • ,
 • mentum

1. Phần nhô ra của hàm dưới

  từ đồng nghĩa:
 • cằm
 • ,
 • tâm trí

2. Kamarupan languages spoken in western burma and bangladesh and easternmost india

  synonym:
 • Kuki
 • ,
 • Chin
 • ,
 • Kuki-Chin

2. Ngôn ngữ kamarupan được nói ở miền tây miến điện, bangladesh và cực đông ấn độ

  từ đồng nghĩa:
 • Kuki
 • ,
 • Cằm
 • ,
 • Kuki-Chin

verb

1. Raise oneself while hanging from one's hands until one's chin is level with the support bar

  synonym:
 • chin
 • ,
 • chin up

1. Nâng cao bản thân trong khi treo trên tay cho đến khi cằm ngang bằng với thanh đỡ

  từ đồng nghĩa:
 • cằm
 • ,
 • cằm lên

Examples of using

She slapped me on the chin.
Cô ấy tát vào cằm tôi.
He tucked the napkin under his chin.
Anh nhét khăn ăn dưới cằm.