Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "castration" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thiến" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Castration

[Thiến]
/kæstreʃən/

noun

1. Neutering a male animal by removing the testicles

  synonym:
 • castration
 • ,
 • emasculation

1. Trung hòa một con vật đực bằng cách loại bỏ tinh hoàn

  từ đồng nghĩa:
 • thiến
 • ,
 • mê hoặc

2. Surgical removal of the testes or ovaries (usually to inhibit hormone secretion in cases of breast cancer in women or prostate cancer in men)

 • "Bilateral castration results in sterilization"
  synonym:
 • castration

2. Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoặc buồng trứng (thường để ức chế bài tiết hormone trong trường hợp ung thư vú ở phụ nữ hoặc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới)

 • "Kết quả thiến song phương trong triệt sản"
  từ đồng nghĩa:
 • thiến

3. The deletion of objectionable parts from a literary work

  synonym:
 • expurgation
 • ,
 • castration

3. Xóa các phần bị phản đối từ một tác phẩm văn học

  từ đồng nghĩa:
 • hết hạn
 • ,
 • thiến