Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carsick" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "carsick" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Carsick

[Carsick]
/kɑrsɪk/

adjective

1. Experiencing motion sickness

  synonym:
 • airsick
 • ,
 • air sick
 • ,
 • carsick
 • ,
 • seasick

1. Trải qua chứng say tàu xe

  từ đồng nghĩa:
 • say máy bay
 • ,
 • không khí bị bệnh
 • ,
 • say xe
 • ,
 • say sóng