Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carpentry" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thép" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Carpentry

[Nghề mộc]
/kɑrpəntri/

noun

1. The craft of a carpenter: making things out of wood

  synonym:
 • carpentry
 • ,
 • woodworking
 • ,
 • woodwork

1. Nghề thợ mộc: làm những thứ bằng gỗ

  từ đồng nghĩa:
 • mộc
 • ,
 • chế biến gỗ
 • ,
 • đồ gỗ