Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cardiologist" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bác sĩ tim mạch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cardiologist

[Bác sĩ tim mạch]
/kɑrdiɑləʤɪst/

noun

1. A specialist in cardiology

 • A specialist in the structure and function and disorders of the heart
  synonym:
 • cardiologist
 • ,
 • heart specialist
 • ,
 • heart surgeon

1. Một chuyên gia về tim mạch

 • Một chuyên gia về cấu trúc và chức năng và rối loạn của tim
  từ đồng nghĩa:
 • bác sĩ tim mạch
 • ,
 • chuyên gia tim
 • ,
 • bác sĩ phẫu thuật tim

Examples of using

Tom's doctor referred him to a cardiologist.
Bác sĩ của Tom đã giới thiệu anh đến một bác sĩ tim mạch.
He's a cardiologist.
Anh ấy là bác sĩ tim mạch.