Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "candela" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "candela" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Candela

[Candela]
/kændɛlə/

noun

1. The basic unit of luminous intensity adopted under the systeme international d'unites

 • Equal to 1/60 of the luminous intensity per square centimeter of a black body radiating at the temperature of 2,046 degrees kelvin
  synonym:
 • candle
 • ,
 • candela
 • ,
 • cd
 • ,
 • standard candle

1. Đơn vị cơ bản của cường độ sáng được áp dụng theo systeme international d'unites

 • Bằng 1/60 cường độ sáng trên mỗi cm vuông của một vật thể màu đen tỏa ra ở nhiệt độ 2.046 độ kelvin
  từ đồng nghĩa:
 • nến
 • ,
 • cd
 • ,
 • nến tiêu chuẩn