Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bystander" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người ngoài cuộc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bystander

[Bystander]
/baɪstændər/

noun

1. A nonparticipant spectator

    synonym:
  • bystander

1. Một khán giả không tham dự

    từ đồng nghĩa:
  • người ngoài cuộc

Examples of using

Tom was an innocent bystander.
Tom là một người ngoài cuộc vô tội.