Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buzzing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ù" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Buzzing

[Buzzing]
/bəzɪŋ/

adjective

1. Noisy like the sound of a bee

 • "The room was abuzz over the latest scandal"
  synonym:
 • abuzz
 • ,
 • buzzing

1. Ồn ào như tiếng ong

 • "Căn phòng rất ồn ào về vụ bê bối mới nhất"
  từ đồng nghĩa:
 • abuzz
 • ,
 • ù

Examples of using

The flies are buzzing.
Những con ruồi đang ù.
A bee is buzzing.
Một con ong đang ù.