Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bunt" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ bunt sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bunt

[Bunt]
/bənt/

noun

1. (baseball) the act of hitting a baseball lightly without swinging the bat

  synonym:
 • bunt

1. (bóng chày) hành động đánh bóng chày nhẹ mà không vung gậy

  từ đồng nghĩa:
 • bunt

2. Disease of wheat characterized by replacement of the grains with greasy masses of smelly smut spores

  synonym:
 • bunt
 • ,
 • stinking smut

2. Bệnh lúa mì đặc trưng bởi sự thay thế các hạt bằng các khối bào tử có mùi hôi nhờn

  từ đồng nghĩa:
 • bunt
 • ,
 • mùi hôi thối

3. Similar to tilletia caries

  synonym:
 • bunt
 • ,
 • stinking smut
 • ,
 • Tilletia foetida

3. Tương tự như sâu răng tilletia

  từ đồng nghĩa:
 • bunt
 • ,
 • mùi hôi thối
 • ,
 • Tilletia foetida

4. Fungus that destroys kernels of wheat by replacing them with greasy masses of smelly spores

  synonym:
 • bunt
 • ,
 • Tilletia caries

4. Nấm phá hủy hạt lúa mì bằng cách thay thế chúng bằng những khối bào tử có mùi nhờn

  từ đồng nghĩa:
 • bunt
 • ,
 • Sâu răng Tilletia

verb

1. Hit a ball in such a way so as to make it go a short distance

  synonym:
 • bunt
 • ,
 • drag a bunt

1. Đánh một quả bóng theo cách sao cho nó đi được một khoảng cách ngắn

  từ đồng nghĩa:
 • bunt
 • ,
 • kéo một bunt

2. To strike, thrust or shove against

 • "He butted his sister out of the way"
 • "The goat butted the hiker with his horns"
  synonym:
 • butt
 • ,
 • bunt

2. Để tấn công, đẩy hoặc đẩy vào

 • "Anh ta đã húc em gái mình ra khỏi đường đi"
 • "Con dê dùng sừng húc người đi bộ đường dài"
  từ đồng nghĩa:
 • mông
 • ,
 • bunt