Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "breathed" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thở" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Breathed

[Thở]
/briðd/

adjective

1. Uttered without voice

 • "Could hardly hear her breathed plea, `help me'"
 • "Voiceless whispers"
  synonym:
 • breathed
 • ,
 • voiceless

1. Thốt ra mà không có giọng nói

 • "Khó có thể nghe thấy lời cầu xin thở của cô ấy, 'giúp tôi'"
 • "Thì thầm vô thanh"
  từ đồng nghĩa:
 • thở
 • ,
 • vô thanh

Examples of using

We all breathed a sigh of relief.
Tất cả chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
The patient breathed his last.
Bệnh nhân thở phào cuối cùng.
He breathed deeply before entering his boss's office.
Anh thở sâu trước khi vào văn phòng của ông chủ.