Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brazier" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ brazier sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Brazier

[Brazier]
/breziər/

noun

1. Large metal container in which coal or charcoal is burned

 • Warms people who must stay outside for long times
  synonym:
 • brazier
 • ,
 • brasier

1. Thùng chứa kim loại lớn trong đó than hoặc than củi được đốt

 • Sưởi ấm những người phải ở bên ngoài trong thời gian dài
  từ đồng nghĩa:
 • lò than
 • ,
 • brasier