Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boozy" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "boozy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Boozy

[Boozy]
/buzi/

adjective

1. Given to or marked by the consumption of alcohol

 • "A bibulous fellow"
 • "A bibulous evening"
 • "His boozy drinking companions"
 • "Thick boozy singing"
 • "A drunken binge"
 • "Two drunken gentlemen holding each other up"
 • "Sottish behavior"
  synonym:
 • bibulous
 • ,
 • boozy
 • ,
 • drunken
 • ,
 • sottish

1. Được đưa ra hoặc đánh dấu bằng việc tiêu thụ rượu

 • "Một đồng bào vô nghĩa"
 • "Một buổi tối vô nghĩa"
 • "Bạn đồng hành uống rượu say của anh ấy"
 • "Hát boozy dày"
 • "Một say rượu say"
 • "Hai quý ông say xỉn ôm nhau"
 • "Hành vi sottish"
  từ đồng nghĩa:
 • kinh thánh
 • ,
 • say rượu
 • ,
 • sottish

Examples of using

He has boozy breath.
Anh có hơi thở bồng bềnh.
He has boozy breath.
Anh có hơi thở bồng bềnh.