Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boor" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "boor" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Boor

[Boor]
/bʊr/

noun

1. A crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement

  synonym:
 • peasant
 • ,
 • barbarian
 • ,
 • boor
 • ,
 • churl
 • ,
 • Goth
 • ,
 • tyke
 • ,
 • tike

1. Một người thô lỗ thô lỗ, kém cỏi, thiếu văn hóa hoặc sự tinh tế

  từ đồng nghĩa:
 • nông dân
 • ,
 • man r
 • ,
 • boor
 • ,
 • churl
 • ,
 • Goth
 • ,
 • tyke
 • ,
 • tike