Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blushing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thổi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blushing

[Đỏ mặt]
/bləʃɪŋ/

adjective

1. Having a red face from embarrassment or shame or agitation or emotional upset

 • "The blushing boy was brought before the principal"
 • "Her blushful beau"
 • "Was red-faced with anger"
  synonym:
 • blushful
 • ,
 • blushing(a)
 • ,
 • red-faced

1. Có khuôn mặt đỏ vì xấu hổ hoặc xấu hổ hoặc kích động hoặc buồn bã tình cảm

 • "Cậu bé đỏ mặt được đưa ra trước hiệu trưởng"
 • "Cô nàng đỏ mặt"
 • "Bị đỏ mặt vì tức giận"
  từ đồng nghĩa:
 • đỏ mặt
 • ,
 • đỏ mặt (a)
 • ,
 • mặt đỏ

Examples of using

I'm not blushing!
Tôi không đỏ mặt!