Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bloodshed" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "máu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bloodshed

[Đổ máu]
/blədʃɛd/

noun

1. The shedding of blood resulting in murder

 • "He avenged the bloodshed of his kinsmen"
  synonym:
 • bloodshed
 • ,
 • gore

1. Đổ máu dẫn đến giết người

 • "Anh ấy đã báo thù cho những người họ hàng của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • đổ máu
 • ,
 • gore

2. Indiscriminate slaughter

 • "A bloodbath took place when the leaders of the plot surrendered"
 • "Ten days after the bloodletting hitler gave the action its name"
 • "The valley is no stranger to bloodshed and murder"
 • "A huge prison battue was ordered"
  synonym:
 • bloodbath
 • ,
 • bloodletting
 • ,
 • bloodshed
 • ,
 • battue

2. Giết mổ bừa bãi

 • "Một cuộc tắm máu đã diễn ra khi các nhà lãnh đạo của âm mưu đầu hàng"
 • "Mười ngày sau khi hitler đổ máu đã đặt tên cho hành động đó"
 • "Thung lũng không xa lạ gì với đổ máu và giết người"
 • "Một trận chiến nhà tù lớn đã được ra lệnh"
  từ đồng nghĩa:
 • tắm máu
 • ,
 • đổ máu
 • ,
 • chiến đấu